Spoločnosť JURA Elektroapparate AG, nižšie v texte označovaná pojmom JURA, a všetky s ňou prepojené predávajúce spoločnosti i distribútori sa tešia, že ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku. Spoločnosť JURA vás srdečne víta.
Na tomto mieste by sme vám radi objasnili našu politiku ochrany údajov a podmienky používania tejto stránky.

Tým, že vstúpite a používate webové stránky spoločnosti JURA a s ňou prepojených predávajúcich spoločností i distribútorov, bezpodmienečne akceptujete podmienky používania a politiku ochrany údajov JURA.

Informácie o ochrane údajov

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Pretože chceme rozptýliť pochybnosti, ktoré možno máte ohľadom toho, ako sa narába s vašimi osobnými údajmi, jasne a zreteľne sa vyjadrujeme k tomu, ako využívame všetky zozbierané údaje a aké opatrenia realizujeme na ich ochranu. Taktiež vám tu poskytujeme informácie o vašich právach vo vzťahu k spracovávaniu týchto údajov.

Osobné údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, obvykle od vás nepožadujeme žiadne osobné údaje. Dostávame len informáciu o názve vášho poskytovateľa internetových služieb a o stranách, ktoré ste v rámci webovej stránky JURA navštívili. Vy ako používateľ internetu však pritom každopádne zostanete v anonymite, pretože my analyzujeme uvedené informácie iba na štatistické účely (napríklad počet návštev konkrétnej stránky).
Osobné údaje zbierame iba vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad, ak
- použijete kontaktný formulár na potvrdenie dopytu
- sa prihlásite na odber noviniek
Údaje prenášané prostredníctvom tejto webovej stránky JURA sú šifrované pomocou HTTPS.

Používanie a zdieľanie osobných údajov/obmedzenie používania

Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame počas vašej návštevy na našej webovej stránke, zbierame, spracovávame a používame iba na uvedené účely. Deje sa tak výhradne v súlade s príslušnými zákonnými úpravami a tam, kde je to vyžadované, len po vašom súhlase. Je samozrejmé, že máte vždy právo váš súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo na informácie

Na vyžiadanie vám tiež môžeme poskytnúť písomné podrobnosti o tom, či vôbec disponujeme nejakými osobnými údajmi o vás a ak áno, o aké údaje presne ide. Takisto máte možnosť v prípade potreby požiadať o opravu vašich osobných údajov.

Odkazy vedúce k iným poskytovateľom internetových obsahov

Naša webová stránka obsahuje taktiež odkazy na webové stránky partnerov a autorizovaných špecializovaných predajcov JURA. V prípadoch, kedy poskytneme odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme možnosť kontroly ich obsahu. Preto tiež nemôžeme niesť zodpovednosť za takýto obsah. Za ich obsah zodpovedá zakaždým relevantný poskytovateľ webovej stránky alebo jej prevádzkovateľ. Všetky stránky kontrolujeme ohľadom možného výskytu nezákonných obsahov len k okamihu, kedy daný odkaz publikujeme na našej webovej stránke. Keď sme tieto odkazy publikovali, nenašli sme v nich žiaden protizákonný obsah. Je pritom potrebné uviesť, že nie je fyzicky možné neprestajne monitorovať obsah odkazovaných stránok, pokiaľ nedisponujeme konkrétnymi podozreniami na prítomnosť nezhody so zákonom. Ak sa však o takejto nezákonnosti dozvieme, daný odkaz bezodkladne odstránime.

Zásady bezpečnosti

V súlade s ochranou údajov, ktoré máme o zamestnancoch, zákazníkoch a dodávateľoch, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom nepovolaných osôb sme vykonali vhodné technické a organizačné opatrenia. S bezpečnostnými odborníkmi spolupracujeme na nepretržitej kontrole úrovne bezpečnosti a na jej prispôsobovaní novým bezpečnostným štandardom.

Cookies

Niektoré oblasti našej webovej stránky využívajú súbory známe pod názvom cookies. Tieto súbory sú používané na to, aby bola naša stránka lepšie využiteľná, efektívnejšia a bezpečná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači prostredníctvom vášho prehliadača (lokálne na vašom pevnom disku).
Tieto cookies možno používať na vytvorenie profilu používateľského správania našich zákazníkov, a tým pádom na priebežné prispôsobovanie obsahu našej webovej stránky potrebám používateľom. Cookies nám taktiež umožňujú merať efektivitu tej ktorej reklamy alebo úspešnosť výberu pozície daných článkov na našej webovej stránke na základe záujmu o jednotlivé prednosti.
Väčšina z nami používaných cookies sú tzv. session cookies, ktoré sa po ukončení vašej návštevy automaticky mažú.
Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Pokiaľ však nechcete odovzdávať uvedené informácie, máte obvykle možnosť nastavenia svojho prehliadača príslušne pozmeniť. V takom prípade ale hrozí, že nebudete môcť webovú stránku využívať v jej úplnosti.

Používanie súborov Facebook social plugins

Naša webová stránka používa súbory typu social plugins sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tieto súbory plugins spoznáte na základe loga Facebook alebo slov "Facebook Social Plugin".
Keď vstúpite na webovú stránku obsahujúcu nejaký z uvedených súborov plugins, potom sa váš prehliadač spojí priamo so servermi spoločnosti Facebook. Obsah daného súboru plugin je potom prenášaný zo serverov Facebook priamo do vášho prehliadača, ktorý ho automaticky vloží do navštívenej webovej stránky.
Používaním súborov plugins získa Facebook možnosť vidieť, že ste vstúpili na danú stranu našej webovej stránky. Ak ste pritom prihlásení na Facebooku, môže Facebook prepojiť vašu návštevu s vaším účtom na sieti Facebook, a to aj vtedy, pokiaľ ste neklikli na ikonku "Páči sa mi". Ak dôjde z vašej strany k interakcii so súbormi plugins, napríklad tým, že kliknete na ikonku "Páči sa mi" alebo napíšete komentár, potom váš prehliadač zašle relevantné informácie priamo na servery spoločnosti Facebook, kde sa uložia.
Dokonca aj v prípade, že ani nemáte účet na sieti Facebook, môže spoločnosť Facebook zbierať údaje o vás (napr. IP adresu). Nájdite si prosím upozornenia spoločnosti Facebook o jej politike ochrany údajov týkajúce sa zbierania údajov, ďalšieho spracovávania a používania týchto údajov spoločnosťou Facebook a vašich práv a možností ochrany vlastného súkromia.
Ak nechcete, aby Facebook zbieral údaje o vás, keď navštívite našu webovú stránku, musíte sa ešte pred návštevou u nás odhlásiť zo svojho účtu na sieti Facebook.
Máte tiež možnosť používať doplnkové programy (tzv. add-ons), ktoré do vášho prehliadača inštalujú blokovacie súbory.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, čo je servis webovej analýzy poskytovaný spoločnosťou Google Inc. (“Google”). Google Analytics využíva “cookies”, čo sú textové súbory umiestnené do vášho počítača, ktorých úlohou je pomôcť pri rozbore toho, ako naši návštevníci využívajú našu webovú stránku. Informácie, ktoré súbor cookie vytvorí o vašom používateľskom správaní na stránke, sa prenesú na servery spoločnosti Google v USA, kde sa i uložia. V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto webovej stránke, spoločnosť Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy patriacej osobe z členských krajín Európskej únie a z ďalších členských krajín Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery Google v USA odošle a až tam skráti úplná IP adresa. 
Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky môže spoločnosť Google využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho správania na našej webovej stránke, zostavovania správ o aktivite na webovej stránke pre je prevádzkovateľa a na poskytovanie iných služieb spojených s aktivitou na webovej stránke a s používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Spoločnosť Google nebude nijak prepájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktorými Google disponuje. Máte tiež možnosť používanie súborov cookies odmietnuť tým, že si na svojom prehliadači zvolíte príslušné nastavenie. Majte však prosím na pamäti, že ak tak spravíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho existuje i možnosť predísť tomu, aby Google’ zbieral a využíval vaše údaje (cookies a IP adresa), tak, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ak váš prehliadač (napr. na vašom smartphone) nepodporuje vyššie uvedené add-ons od spoločnosti Google, môžete cookies od Google’s Analytics deaktivovať kliknutím na nasledovný odkaz. Na vašom počítači sa v takom prípade uloží tzv. opt-out cookie, ktorý zabraňuje zbieraniu vašich údajov pri používaní tejto webovej stránky v budúcnosti: Deaktivovať Google Analytics

Právne upozornenia

Zmeny a dostupnosť
Webové stránky JURA môžu obsahovať informácie o produktoch a službách týkajúcich sa prístrojov so zástrčkami navrhnutými na používanie vo Švajčiarsku. Spoločnosť JURA neustále pracuje na prispôsobovaní palety svojich výrobkov najnovším vedeckým poznatkom. Konfigurácia a vybavenie prístrojov zobrazených online sa preto môžu stať predmetom zmien. Nepreberáme zodpovednosť za preklepy ani iné chyby. Je možné, že v dôsledku rôznych nastavení monitorov môže dochádzať ku kolísaniu zobrazených farieb. Spoločnosť JURA si vyhradzuje právo kedykoľvek môcť pozmeniť obsah webových stránok a zároveň nesľubuje, že obsiahnuté informácie sú vždy úplné alebo aktuálne. JURA si taktiež vyhradzuje právo zrušiť niektorú alebo všetky strany webovej stránky, resp. zamedziť prístup na ne. Webové stránky JURA môžu obsahovať aj informácie o produktoch a službách, ktoré však nemusia byť nutne dostupné na celom svete.

Autorské právo
Kompletný obsah webovej stránky JURA vrátane značiek, log, fotografií, textov, dizajnu atď. je majetkom spoločnosti JURA a chránený autorským zákonom. Kopírovanie, sťahovanie, odkazovanie alebo využívanie celku alebo častí tejto webovej stránky pre vaše vlastné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JURA prísne zakázané.

Príslušné právo a miesto jurisdikcie
Podmienky používania sa riadia švajčiarskym právom.
V prípade vzniku sporu súhlasia strany s tým, že príslušným výhradným súdom je súd v meste Balsthal, (kantón Solothurn), Švajčiarsko.