Společnost JURA Elektroapparate AG, dále označovaná jako JURA, a všechny její přidružené prodejní společnosti a distributoři jsou potěšeni, že navštěvujete naše webové stránky. Srdečně Vás vítáme ve společnosti JURA.
Rádi bychom Vám při této příležitosti vysvětlili naše pravidla ochrany dat společně s podmínkami užívání.

Vstupem na webové stránky společnosti JURA a všech přidružených prodejních společností a distributorů a používáním těchto webových stránek bezvýhradně přijímáte podmínky užívání a pravidla ochrany dat JURA.

Informace o ochraně dat

Vítejte na naší webové stránce. Děkujeme Vám za zájem o naši společnost. Abychom rozptýlili případné Vaše pochybnosti o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje, stanovili jsme jasně způsob použití veškerých shromažďovaných údajů a přijímaná bezpečnostní opatření. Poskytujeme také informace o Vašich zákonných právech ve vztahu ke zpracování těchto údajů.

Osobní údaje

Když navštěvujete naši webovou stránku, obvykle od Vás nevyžadujeme žádné osobní údaje. Získáváme pouze informace o názvu Vašeho poskytovatele internetových služeb a o stránkách, které na webu JURA navštívíte. Jako uživatel internetu však zůstáváte v anonymitě, protože uvedené informace analyzujeme pouze pro statistické účely (například návštěvy na jednotlivých stránkách).
Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že je dobrovolně poskytnete, například při
- použití kontaktního formuláře k zaslání dotazu
- registraci k odběru newsletteru
Údaje přenášené prostřednictvím této webové stránky JURA jsou zašifrovány pomocí protokolu HTTPS.

Použití a sdílení osobních údajů / omezení týkající se použití

Veškeré osobní údaje, které od Vás získáme během návštěvy na naší webové stránce, jsou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze pro uvedené účely. Děje se tak výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy a v případě nutnosti s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Právo na informace

Na požádání Vám také můžeme poskytnout písemné informace o tom, zda vlastníme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se přesně jedná. V případě potřeby také můžete požádat o opravu svých osobních údajů.

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webová stránka také obsahuje odkazy na webové stránky partnerů a autorizovaných specializovaných prodejců JURA. Pokud jsou uvedeny odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádnou kontrolu nad jejich obsahem. Nemůžeme proto přijmout za tento obsah odpovědnost. Za daný obsah je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel příslušné webové stránky. Stránky byly v době vytvoření odkazů zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Když byly odkazy vytvářeny, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Není však možné nepřetržitě monitorovat obsah těchto stránek při absenci konkrétních důkazů o porušení zákona. V případě, že zjistíme jakékoli takové porušení zákona, okamžitě odkazy odstraníme.

Zásady bezpečnosti

Abychom chránili držené údaje o zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření. Ve spolupráci s bezpečnostními experty průběžně kontrolujeme úroveň zabezpečení a přizpůsobujeme ji novým bezpečnostním standardům.

Soubory cookie

V různých částech naší webové stránky jsou používány takzvané soubory cookie. Slouží k tomu, aby naše webová stránka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookie jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč uloží na Váš počítač (lokálně na pevný disk).
Pomocí těchto souborů cookie můžeme sledovat uživatelské chování našich zákazníků, a průběžně tak přizpůsobovat obsah naší webové stránky uživatelům a jejich potřebám. Soubory cookie nám také umožňují měřit efektivitu konkrétní reklamy nebo úspěšnost umístění článků v jednotlivých částech webové stránky na základě zájmu o konkrétní nabídky.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané relační cookie, které jsou po Vaší první návštěvě automaticky vymazány.
Většina internetových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Pokud nechcete tyto informace poskytovat, většinou máte možnost změnit nastavení svého prohlížeče. Používání webové stránky však může být v důsledku toho omezeno.

Použití sociálních pluginů Facebook

Naše webová stránka používá sociální pluginy ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy lze identifikovat podle loga Facebook nebo slov „Facebook Social Plugin“.
Když otevřete webovou stránku obsahující jeden z těchto pluginů, Váš prohlížeč se spojí přímo se servery Facebook. Obsah pluginu je přenesen z Facebooku přímo do Vašeho prohlížeče, který jej automaticky začlení do webové stránky.
Pomocí pluginů může Facebook zjistit, že jste otevřeli některou stránku na našem webu. Pokud jste přihlášeni k účtu Facebook, může Facebook spojit návštěvu s Vaším facebookovým účtem, i když nekliknete na tlačítko „Like“. Pokud na pluginy reagujete, například kliknutím na tlačítko „Like“ nebo zveřejněním komentáře, jsou příslušné informace odeslány z Vašeho prohlížeče přímo na Facebook, kde jsou uloženy.
I když nemáte facebookový účet, Facebook může shromažďovat údaje o Vás (např. IP adresu). Přečtěte si prosím oznámení o ochraně dat v síti Facebook, pokud jde o účel a rozsah sběru dat, další zpracování dat a jejich použití sítí Facebook a o Vaše práva a možnosti ochrany soukromí.
Pokud nechcete, aby při Vaší návštěvě naší webové stránky Facebook shromažďoval Vaše údaje, musíte se před návštěvou odhlásit z účtu Facebook.
Můžete také nainstalovat doplňky add-on k blokování nežádoucího obsahu ve svém prohlížeči.

Google Analytics

Tato webová stránka používá webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá soubory “cookie”, což jsou textové soubory umístěné na Váš počítač, jejichž účelem je pomáhat webové stránce analyzovat způsob, jakým návštěvníci stránku používají. Informace o Vašem použití webové stránky vygenerované souborem cookie budou odeslány společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. V případě aktivování funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude Google krátit/anonymizovat posledních osm čísel IP adresy v rámci členských států Evropské unie a jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA odeslána celá IP adresa a následně zkrácena. Google v zastoupení poskytovatele webové stránky použije tyto informace pro účely vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě na webové stránce pro její provozovatele a poskytování jiných služeb souvisejících s aktivitou na webové stránce a používáním internetu pro poskytovatele webové stránky. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty, která má Google v držení. Používání souborů cookie můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Shromažďování a používání dat (souborů cookie a IP adresy) můžete společnosti Google zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plug-in, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Pokud Váš prohlížeč (např. na chytrém telefonu) nepodporuje tento doplněk od společnosti Google, můžete deaktivovat soubory cookie Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Na počítač bude zaslán soubor opt-out cookie, který zabrání dalšímu shromažďování Vašich údajů při použití této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Právní informace

Změny a dostupnost
Webové stránky společnosti JURA mohou obsahovat informace o produktech a službách týkajících se přístrojů se zástrčkami určenými pro použití ve Švýcarsku. JURA svoji nabídku produktů neustále přizpůsobuje nejnovějším technickým poznatkům. Konfigurace a výbava přístrojů znázorněných on-line se proto mohou měnit. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za pravopisné a jiné chyby. Mohou existovat odchylky v barvách v důsledku obrazovky nebo barevného profilu. JURA má právo kdykoli měnit obsah webových stránek a neručí za to, že informace, které webové stránky obsahují, jsou úplné a aktuální. JURA si rovněž vyhrazuje právo zrušit všechny nebo některé webové stránky nebo zabránit v přístupu k nim. Webové stránky JURA mohou obsahovat informace o celosvětově nabízených produktech a službách, které však nejsou celosvětově dostupné.

Autorská práva
Celý obsah webové stránky JURA, například obchodní značky, loga, fotografie, texty, design atd., je vlastnictvím společnosti JURA a je chráněn zákonem. Kopírování, stahování, odkazování nebo používání částí webové stránky pro Vaše vlastní účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti JURA je přísně zakázáno.

Rozhodné právo a soudní pravomoc
Podmínky užívání se řídí švýcarským právem.
Strany souhlasí s tím, že v případě sporu bude mít výhradní rozhodovací pravomoc soud v Balsthalu (Solothurn) ve Švýcarsku.